Home > Helicopters > Kamov Ka-27 Helix

Kamov Ka-27PL Helix-A

Anti-Submarine Warfare Helicopter

Kamov Ka-27PL Helix-A helicopter

Kamov Ka-27PL Helix-A

Anti-Submarine Warfare Helicopter

Kamov Ka-27PL Helix-A helicopter

Kamov Ka-27PL Helix-A

Anti-Submarine Warfare Helicopter

Kamov Ka-27PL Helix-A helicopter

Kamov Ka-27PS Helix-D

Search and Rescue Helicopter

Kamov Ka-27PS Helix-D helicopter

Kamov Ka-27PS Helix-D

Search and Rescue Helicopter

Kamov Ka-27PS Helix-D helicopter